Croeso i Offeryn Cyfrifo Perfformiad a Chost Gwastraff Busnes

Cymru
Dechreuwch y Offeryn Cyfrifiannell Cost Perfformiad a Gwastraff Busnes

Cynlluniwyd yr Offeryn Cyfrifo Perfformiad a Chost Gwastraff Busnes i'ch helpu chi i gymharu opsiynau gwahanol ar gyfer casglu gwastraff, gan gynnwys costau perthnasol, cyfradd ailgylchu a pherfformiad amgylcheddol.

I ddefnyddio'r offeryn, mae angen i chi wybod beth yw'ch trefniadau presennol ar gyfer casglu gwastraff:

  • Faint o finiau/cynwysyddion sydd gennych, a'u maint:
  • Y math o wastraff a roddir ynddynt
  • Pa mor aml y cânt eu casglu
  • Anfoneb/anfonebau diweddar ar gyfer eich gwasanaethau gwastraff

Mae'r offeryn yn gweithio trwy amcangyfrif swm a math y gwastraff a gynhyrchir gan eich busnes o'r llifoedd gwastraff a maint y cynwysyddion rydych wedi'u casglu.

Mae'r offeryn yn cynnig dewis arall, sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, ac yn caniatáu i chi lunio cynllun pwrpasol i weld a allai gwneud newidiadau bach i'ch trefniadau presennol eich helpu chi i arbed arian ac ailgylchu mwy